Dodatkowe informacje i objaśnienia

A A A

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.