Nagrody i wyróżnienia

A A A

{GRI 2.10.}

Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej LOTOS zostały w 2013 r. laureatami nagród i wyróżnień, przyznawanych w kluczowych obszarach: zarządzania firmą, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz jakości produktów i usług.

Jakość zarządzania  
 1. Prezes Zarządu Grupy LOTOS Paweł Olechnowicz otrzymał nagrodę główną Manager Award przyznawaną przez wydawnictwo Business Magazine menadżerom nadającym ton polskiej gospodarce. Manager Award to prestiżowe odznaczenie, nadawane przez jury pod przewodnictwem prezesa Krajowej Izby Gospodarczej w uznaniu wybitnych osiągnięć menadżerów.
 2. Prezes Zarządu Grupy LOTOS Paweł Olechnowicz otrzymał nagrodę Człowiek z energią, przyznaną przez miesięcznik „Nowy Przemysł” i portal wnp.pl. P. Olechnowicz znalazł się wśród 12 osób, których praca, idee i poglądy istotnie wpłynęły w ostatnich 10 latach na kształt polskiego sektora energetyczno-paliwowego i wytrzymują próbę czasu.
 3. Grupa LOTOS zdobyła 1. miejsce w rankingu Filary Polskiej Gospodarki 2012 w województwie pomorskim. Organizatorem plebiscytu była redakcja dziennika Puls Biznesu, a patronami honorowymi Ministerstwo Skarbu Państwa, Program Inwestycje Polskie i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Zwycięzcę plebiscytu wyłonili przedstawiciele samorządów terytorialnych.
 4. Instytut Rachunkowości i Podatków, który jest organizatorem konkursu The Best Annual Report nagrodził Grupę LOTOS 1. miejscem w dwóch kategoriach: Najlepszy raport roczny za 2012 rok oraz Raport roczny w internecie.
 5. Grupa LOTOS zajęła 2. miejsce wśród 500 największych firm w Polsce z Listy 500, czyli cyklicznego zestawienia przedsiębiorstw sektora przemysłu, handlu i usług tygodnika Polityka. O pozycji koncernu w głównym rankingu decydowały przychody ze sprzedaży, które w 2012 r. wyniosły 33,1 mld zł. Grupa LOTOS znalazła się 5 miejsce w rankingu 100 największych eksporterów. Przychody z eksportu całej grupy kapitałowej w 2012 r. wyniosły ponad 8,9 mld zł. Spółka zajęła także 6. miejsce wśród 500 największych firm Europy Środkowo-Wschodniej, wyłonionych w badaniu przeprowadzonym przez COFACE. O pozycji w regionie zadecydowały przychody ze sprzedaży.
 6. Cztery Diamenty Forbesa trafiły do spółek: LOTOS Asfalt, LOTOS Terminale, LOTOS Serwis i LOTOS Lab. Miesięcznik Forbes wraz z wywiadownią Bisnode Polska po raz siódmy stworzył listę przedsiębiorstw najszybciej zwiększających swoją wartość.
 7. Grupa LOTOS otrzymała nagrodę za Wybitne zasługi dla przemysłu rafineryjnego dla najlepszej rafinerii Europy Środkowej i Wschodniej, przyznaną przez światową organizację World Refining Association.
Społeczna odpowiedzialność biznesu   
 1. Grupa LOTOS otrzymała Złoty listek CSR w drugim zestawieniu spółek realizujących zasady społecznej odpowiedzialności według normy ISO 26000,  opracowanym przez tygodnik Polityka i firmę PwC.
 2. Grupa LOTOS została wyróżniona tytułem Najlepszy Pracodawca roku 2013 w kategorii przedsiębiorstw XXL. Badanie Najlepsi Pracodawcy prowadzone jest przez firmę AON Hewitt w oparciu o złożoną metodologię, na którą składają się kwestionariusze oceniające zadowolenie i zaangażowanie pracowników oraz praktyki HR stosowane w danej organizacji.
 3. Grupa LOTOS otrzymała tytuł Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Złotą Statuetkę za wybitne osiągnięcia we wszystkich obszarach zarządzania zasobami ludzkimi przyznane przez Kapitułę Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi organizowanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 4. Grupa LOTOS zajęła 8. miejsce w kwalifikacji ogólnej VII edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm i 2. pozycję w zestawieniu branżowym (Paliwa, energetyka, wydobycie). Ranking Odpowiedzialnych Firm to całościowe zestawienie największych spółek w Polsce ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu. Autorami badania są przedstawiciele Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego i Dziennika Gazety Prawnej, za weryfikację odpowiada firma PwC. Patronat nad Rankingiem sprawuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 5. W 11. edycji raportu Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki, wydawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) znalazły się trzy praktyki Grupy LOTOS. Doceniono: Konsultacje społeczne projektu Kodeksu etyki, Zaangażowanie interesariuszy w proces aktualizacji strategii CSR i Zastosowanie gazu ziemnego do celów grzewczych i technologicznych w Grupie LOTOS. Spółka otrzymała także statuetkę z tytułu pięcioletniej współpracy z FOB.  
 6. Grupa LOTOS została uhonorowana tytułem Firma Dobrze Widziana w IV edycji konkursu Business Centre Club. Firmę nagrodzono w kategorii strategia i komunikacja. Celem konkursu jest promowanie przedsiębiorstw, które prowadzą biznes społecznie odpowiedzialny oraz szerzenie wiedzy na temat CSR i skutecznych metod jej komunikowania. Patronat honorowy nad projektem objęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 7. Grupa LOTOS dwukrotnie znalazła się w RESPECT Index - w 6. i 7. edycji indeksu najbardziej odpowiedzialnych społecznie spółek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest obecna w składzie indeksu od czasu jego powstania w 2009 r.
 8. Program CSR Biało-zielona przyszłość z LOTOSEM, realizowany przez Grupę LOTOS i Akademię Piłkarską Lechii Gdańsk zwyciężył we wrześniowej edycji konkursu Odpowiedzialna Inicjatywa Miesiąca, przeprowadzonego przez serwis internetowy CSR.pl
 9. Grupa LOTOS otrzymała statuetkę Mecenas kultury 2013 przyznaną przez burmistrza Jasła. Statuetki przyznawane są firmom, które w znaczący sposób wspierają organizowane w Jaśle wydarzenia kulturalne.
 10. Grupa LOTOS otrzymała tytuł Lider Bezpieczeństwa w Przemyśle przyznany przez PZU podczas konferencji Risk Engineering Days.
Jakość produktów i usług   
 1. Marka LOTOS została uhonorowana tytułem Business Superbrands 2013 w 7. edycji programu, który wyłonił najsilniejsze marki na polskim rynku. Grupa LOTOS otrzymała nagrodę w kategorii marek korporacyjnych. Tytuł Superbrands jest wyróżnieniem przyznawanym od 17 lat w 87 krajach przez niezależną, międzynarodową organizację The Superbrands Ltd. Celem projektu jest promowanie i nagradzanie sukcesów tych marek, które dzięki wyjątkowym korzyściom, jakie oferują, osiągnęły rynkowy sukces.
 2. Nowy na polskim rynku asfalt modyfikowany z dodatkiem gumy, produkowany przez LOTOS Asfalt, otrzymał medal w kategorii Technologie podczas IX Targów Autostrada-Polska w Kielcach. Doceniono innowacyjność produktu i jego wysokie walory użytkowe. Gdańska rafineria Grupy LOTOS, jako pierwsza w Polsce wyprodukowała asfalt modyfikowany gumą pochodzącą ze zużytych opon samochodowych. Wdrożona technologia pozwala na szerokie zastosowanie tego produktu do budowy trwałych i ekologicznych nawierzchni dróg. Targi Autostrada-Polska są jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń w branży drogowej, miejscem spotkań liderów branży i wiodących marek.
 3. Spółka LOTOS Asfalt otrzymała Nagrodę Innowacyjności w Transporcie 2013 i tytuł Ambasadora Innowacyjności  przyznaną podczas II Forum Innowacji Transportowych. Konkurs jest organizowany pod auspicjami Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Krajowej Izby Gospodarczej, Akademii Leona Koźmińskiego oraz Centrum Innowacji Transportowych, jako forma uznania i wyróżnienia innowacyjnych przedsięwzięć. Organizatorem konkursu jest Fundacja Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych CATI.
 4. Olej TRANSMIL XSP otrzymał Złote Godło Najwyższa Jakość Quality International 2013 w kategorii QI Product – produkt najwyższej jakości. Otrzymanie godła pozwala potwierdzić status marki i jej właściciela, jako lidera w swojej branży, a także jest potwierdzeniem najwyższej jakości budzącej zaufanie i posiadającej renomę. Patronat nad programem sprawują Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Klub Polskie Forum ISO 9000 oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Olej TRANSMIL XSP jest pierwszym, na światowym rynku olejem mineralnym, który spełnił rygorystyczne wymagania SIEMENS/FLENDER Rev.13.                
 5. Olej Turdus Powertec 3000 10W/40 otrzymał Godło Dobra Marka 2013 - Jakość Zaufanie, Renoma. Tytuł przyznawany jest najlepszym, najbardziej dynamicznym i najlepiej rozpoznawanym markom na rynku polskim przez redakcję Forum Biznesu pod patronatem IFiS Polskiej Akademii Nauk. Turdus Powertec to nowoczesny olej półsyntetyczny przeznaczony do smarowania silników wysokoprężnych o dużej mocy.
 6. Marka LOTOS została odznaczona tytułem Laur Konsumenta – Top Marka 2013 w kategorii Oleje silnikowe. Tytuł przyznano na podstawie analizy popularności marek funkcjonujących na polskim rynku oraz dynamiki ich rozwoju na przestrzeni ostatnich 5 lat. Oznaczenie marki LOTOS w kategorii oleje silnikowe potwierdza jej wysoką świadomość i wartość wśród polskich odbiorców.          
 7. Marka LOTOS Dynamic otrzymała Symbol Dobrego Paliwa. Program promocyjny Symbol 2013 zorganizowany został przez Monitor Rynkowy Dziennika Gazety Prawnej. Symbole są wyrazem docenienia dotychczasowych działań i osiągnięć na tle całego polskiego biznesu. Laureatami są duże, znane przedsiębiorstwa, charakteryzujące się ugruntowaną marką i pozycją rynkową.  
 8. Stacje paliw LOTOS Optima otrzymały wyróżnienia w konkursie Stacja Benzynowa Roku w kategoriach Stacja segmentu ekonomicznego i Sklep na stacji paliw. Podczas XIII Forum Rynku Paliwowego PetroTrend 2013 wyróżniono stację LOTOS Optima w Nadarzynie oraz stację LOTOS Premium przy Operze w Gdańsku.
 9. Z badań szwedzkiej firmy Daymaker wynika, że stacje marki LOTOS oferują najlepszą obsługę wśród polskich sieci stacji paliw. Badanie zrealizowane w formie mystery shoppers objęło polskie sklepy należące do 125 sieci, reprezentujących 19 różnych branż, w tym stacje paliw. Oceniano otoczenie, pierwsze wrażenie, rozpoznanie potrzeb klienta, wiedzę sprzedawców, proces sprzedaży oraz sposób pożegnania z klientem.