Szanse i ryzyka

A A A

Szerokiemu zakresowi działalności oraz dynamicznemu rozwojowi Grupy Kapitałowej LOTOS towarzyszą ryzyka z różnych obszarów – począwszy od poszukiwawczo-wydobywczych, poprzez procesowe i techniczne, po ryzyka rynkowe i finansowe.

Znaczące ryzyka w Grupie Kapitałowej LOTOS w podziale na segmenty działalności (%)

Wszystkie ryzyka analizujemy i opracowujemy strategie postępowania w celu ich ograniczania. Rok 2013 był kolejnym okresem wdrażania przez nas odpowiednich działań minimalizujących poszczególne ryzyka.

Podstawowe grupy ryzyk w Grupie Kapitałowej LOTOS

Podstawowe grupy ryzyk