Organizacja

A A A
4.983
pracowników
28.597
mln zł
przychody
ze sprzedaży
146
mln zł
zysk operacyjny
33,4%
rynek paliw
w Polsce

{GRI 2.1.}{GRI 2.8.}

Zintegrowany Raport Roczny 2013 dotyczy działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. (zwanej dalej: Grupa Kapitałowa LOTOS, grupa kapitałowa), w szczególności zaś podmiotu dominującego, tj. Grupy LOTOS S.A. (zwanej dalej: Grupa LOTOS, Spółka, koncern). 

Jesteśmy jednym z największych i najbardziej efektywnych koncernów naftowych w Europie. 
Pod względem przychodów ze sprzedaży osiągniętych w 2013 r. zajmujemy 5. miejsce w grupie 500 największych firm w Polsce. *

* Lista 500 dziennika Rzeczpospolita, 23.04.2014 r.

Od czerwca 2005 r. akcje Grupy LOTOS są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Od listopada 2009 r. jesteśmy uczestnikiem indeksu firm społecznie odpowiedzialnych - RESPECT Index na GPW.

W naszej grupie kapitałowej w Polsce i zagranicą pracuje prawie 5 tys. osób. Wysoką jakość polityki personalnej potwierdziło wyróżnienie Grupy LOTOS tytułem Najlepszy Pracodawca roku 2013 oraz Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Spółka notowana na GPW

Logo RESPECT Index

Logo Najlepszy Pracodawca 2013

Struktura zatrudnienia w Grupie Kapitałowej LOTOS w podziale na kluczowe spółki.
Stan na 31.12.2013

W skład grupy kapitałowej, oprócz Grupy LOTOS (spółka matka, zarządza rafinerią w Gdańsku), wchodzi obecnie 15 spółek ze znakiem LOTOS. Dwie z nich mają swoją siedzibę poza terenem Polski – na Litwie i w Norwegii.

{GRI 2.4, 2.5, 2.8.}

Terytorialny zasięg Grupy Kapitałowej LOTOS

Mapa działalności Grupy LOTOS

Swoją działalnością przyczyniamy się nie tylko do rozwoju społeczności w regionach, w których zlokalizowane są nasze spółki oraz przede wszystkim do wzrostu dochodów naszego kraju.
W 2013 r. odprowadziliśmy do budżetów państw, w których prowadzimy działalność podatki w łącznej wysokości 12.572.829 tys. zł.