Twoja opinia
Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2013

GRI CONTENT INDEX English

lub przewiń w dół

Budowa wartości Grupy LOTOS

Marka LOTOS jest coraz bardziej rozpoznawalna na świecie. Ze spółki liczącej się na Pomorzu, staliśmy się w ciągu minionych dziesięciu lat jednym z największych koncernów w Polsce, a pod wieloma względami przodującym w swojej branży na arenie międzynarodowej. Siłę do rozwoju czerpiemy z systemu wartości, który wypracowaliśmy w tym czasie w firmie. Bo LOTOS to przede wszystkim ludzie i to oni stanowią o perspektywach organizacji.

Nadrzędnym celem naszych działań jest budowa wartości dla interesariuszy poprzez jak najlepsze wykorzystanie dostępnych nam zasobów: kapitału intelektualnego i ludzkiego, finansowego, naturalnego i produkcyjnego, a także społecznego i relacyjnego. Przyczyniamy się do wzrostu wartości LOTOSU poprzez odpowiedzialne i profesjonalne podejście do zarządzania oraz realizację strategii opartej na ambitnych projektach rozwojowych. Jako koncern naftowy działania te prowadzimy w obszarach: poszukiwawczo-wydobywczym, przerobu ropy oraz handlowym.

Nasz rozwój odbywa się z poszanowaniem idei zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Rozumiemy przez to dążenie do stałego ograniczania oddziaływania na środowisko przy jednoczesnym docenieniu kompetencji i doświadczenia pracowników, bo to oni stanowią nasz kluczowy kapitał.

5. miejsce w grupie 500 największych firm w Polsce wg tygodnika Polityka, 2014r.
Efektywność i Rozwój
Najlepsza rafineria 
Europy Środkowej 
i Wschodniej
wg World Refining Association
1107 mln zł
Wartość marki LOTOS
Wg dziennika Rzeczpospolita, 12.2013

Kapitał finansowy

Do kluczowych celów stosowania ładu korporacyjnego w Grupie LOTOS zaliczamy budowę wartości dla akcjonariuszy, przejrzystość działań oraz zaufanie w relacjach z interesariuszami. To, jak jesteśmy postrzegani na rynku kapitałowym, wpływa na naszą wartość. Dlatego tak dużą wagę przykładamy do właściwej komunikacji z rynkiem. Podnosi ona naszą wiarygodność, ogranicza ryzyko oraz ułatwia dostęp do źródeł finansowania kluczowych projektów rozwojowych.

Uczestnik RESPECT Index
14 koncesji nabytych 
na Norweskim 
Szelfie Kontynentalnym
1,5 mld zł
wartość inwestycji w segmencie poszukiwawczo-wydobywczym

Kapitał naturalny i produkcyjny

Nasza polityka środowiskowa jest ukierunkowana na czystą produkcję, rozumianą jako stałe dążenie do zmniejszania zużycia mediów i surowców, ograniczanie emisji zanieczyszczeń, efektywne zagospodarowanie odpadów, a także bezpieczeństwo w zakresie prowadzenia procesów przemysłowych. Zmniejszenie wpływu rafinerii LOTOSU na środowisko to efekt szeregu konsekwentnie realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych i organizacyjnych, co wynika z tego, że działania proekologiczne traktujemy, jako jeden z priorytetów w zarządzaniu firmą.

8,7 mln ton 
przerobionej ropy
33,4%
udział w krajowym rynku paliw
185 tys. ton
redukcja emisji CO2 w roku
66,3 mln zł
na inwestycje proekologiczne

Kapitał relacyjny

Wobec partnerów chcemy być dobrym ambasadorem naszego systemu wartości opartego na szacunku, profesjonalizmie, transparentności i współpracy. Dotyczy to relacji zarówno z ajentami stacji paliw LOTOS, którzy są pośrednikami między nami a naszymi klientami końcowymi, jak i partnerów hurtowych. Dążymy do tego, by łączyły nas wspólne zasady etyki w działalności biznesowej.

LOTOS Optima
druga najszybciej rozwijająca się sieć stacji paliw w Polsce
75 krajów
Produkty marki LOTOS obecne na całym świecie
100% umów z kontrahentami ma klauzule dotyczące zapewniania bezpiecznych warunków pracy

Kapitał społeczny

Budowana przez lata pozycja rynkowa pozwala nam tworzyć nowe miejsca pracy i przyczyniać się do rozwoju naszych partnerów społecznych i biznesowych. Towarzyszy nam świadomość zobowiązań, jakie się z tym wiążą. Dlatego realizując strategiczne cele biznesowe, uwzględniamy potrzeby społeczności lokalnych i środowiska, rozumiejąc tworzenie wartości jako przyjmowanie na siebie dodatkowych zobowiązań oraz podnoszenie odpowiedzialności za wpływ na otoczenie.

1. miejsce w branżowym rankingu odpowiedzialnych firm
Złoty listek CSR za realizację normy ISO 26000
12,6 mld zł z tytułu podatków na rozwój regionu
Szukamy Następców Mistrza

Kapitał ludzki

Na budowę wartości firmy znaczny wpływ ma to, jakim jest ona pracodawcą, co oznacza zarówno dawanie pracownikom możliwości rozwijania różnego typu kompetencji, jak i właściwe podejście do przejrzystej komunikacji i budowania z nimi relacji. Prowadzona przez nas polityka personalna ma charakter długofalowy i opiera się na stałym stosowaniu i doskonaleniu dobrych praktyk w zakresie odpowiedzialnej rekrutacji i zatrudniania, ułatwiania adaptacji do środowiska pracy, tworzenia systemów podnoszenia kwalifikacji, oceny i motywowania pracowników, przestrzegania zasad etyki i bezpieczeństwa pracy.

Tytuł Najlepszego Pracodawcy
80% skuteczność wewnętrznych programów rozwojowych potwierdzonych awansem uczestników
1500 godzin szkoleń nt. praw człowieka w roku
Lider 
zarządzania
zasobami ludzkimi

Kapitał intelektualny

Realizowane przez nas programy rozwojowe mają zapewnić LOTOSOWI nie tylko lepszą pozycję na rynku, ale i przyczynić się do rozwoju technologicznego firmy. Do tego niezbędni są profesjonalnie przygotowani i zaangażowani ludzie oraz nowoczesne narzędzia motywacyjne, szkoleniowe oraz wszelkie inne, które wspierają nas w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Naszym celem jest aktywne powiększanie potencjału intelektualnego ludzi pracujących w firmie, bo to dzięki nim nasza rafineria należy do najnowocześniejszych, a złożone projekty organizacyjne i inwestycyjne realizowane są bez przeszkód.

1,2 mln zł
na stypendia i nagrody dla studentów
Business Spuerbrands Poland
Własne patenty 
produktowe 
i technologiczne
Akademia LOTOS

Mediaroom

 • LOTOS Tank ląduje na Okęciu
   
   

  Festiwal E(x)plory
   
   

  15. edycja Bielskiej Zadymki Jazzowej
   

  Program Efektywność i Rozwój 2013-2015
   

 • „Biało-zielona przyszłość z LOTOSEM" ma już pół roku

  Nowy zespół rajdowy – LOTOS Rally Team

  Emocje do Pełna: LOTOS 70. Rajd Polski

  Konferencja Prasowa Roberta Kubicy

 • Gdańska rafineria bardziej efektywna
   

  Nowoczesny asfalt modyfikowany gumą
   

  Piec 1200 i pustułki
   
   

  LOTOS nabywa udziały w norweskich koncesjach i podwaja wydobycie

 • Wspólny projekt LOTOSU i Grupy Azoty. 12 mld zł na polską petrochemię

  Nowa platforma Lotosu już na Bałtyku
   

  Kierunek wydobycie
   
   

  Ośrodek w Kokoszkach. Podpisanie listu intencyjnego
   

 • Wypuszczanie fok do Bałtyku 2013
   

  Lotos Serwis
   
   

  Program Szukamy Następców Mistrza przynosi wspaniałe efekty

  Nowa platforma LOTOSU na Bałtyku 2
   

 Mediaroom

×

Twoja opinia o Raporcie

×
Nasz Raport używa plików cookie w celu prawidłowego działania. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
Zamknij