Strategia wzrostu wartości

A A A

Nadrzędny cel strategiczny Grupy Kapitałowej LOTOS stanowi budowa wartości dla akcjonariuszy poprzez optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów intelektualnych i materialnych oraz realizację programów rozwojowych w obszarach: poszukiwawczo-wydobywczym, przerobu ropy oraz handlowym. Przyjęliśmy, iż rozwój ten będzie odbywał się z poszanowaniem idei zrównoważonego rozwoju, którą definiujemy, jako dążenie do stałego ograniczania oddziaływania na środowisko przy jednoczesnym docenieniu kapitału intelektualnego i doświadczenia pracowników.

Budowa wartości LOTOSU

Budowa wartości LOTOSU