List Prezesa Zarządu

A A A

Paweł Olechnowicz

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością i satysfakcją przekazuję Państwu Zintegrowany Raport Roczny Grupy LOTOS za 2013 rok.

Dokument wyraźnie pokazuje, że Grupa LOTOS jest nowoczesnym koncernem o stabilnej pozycji finansowej i rynkowej, który dzięki konsekwentnej realizacji strategii potrafi dynamicznie rozwijać się w nawet najtrudniejszych warunkach, z poszanowaniem idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Sytuacja makroekonomiczna, tak w Polsce, jak i poza jej granicami, była w ubiegłym roku wyjątkowo złożona. Długoletni kryzys wywarł swoje piętno nie tylko na mechanizmach makroekonomicznych, ale także na decyzjach klientów i konsumentów, dotyczących zakupów towarów, w tym również paliw płynnych. Był to okres „trudnego pieniądza” z silnymi naciskami na obniżanie cen z jednej strony i zmniejszaniem się marż z drugiej. W takich warunkach szanse na rozwój miały tylko najlepiej zarządzane przedsiębiorstwa. Z satysfakcją stwierdzam, że Grupa LOTOS jest taką firmą. Wyniki za 2013 rok są dobre. Podstawa wyjściowa do 2014 roku jest bardzo korzystna. Nasze hasło brzmi: „Otwarci na przyszłość”. Dodam do niego jeszcze: „Potrafimy tę przyszłość budować”.

Grupa LOTOS ma silne fundamenty finansowe i efektywnie zarządza swoją płynnością. W 2013 roku spłaciliśmy kolejną część zadłużenia związanego m.in. z realizacją Programu 10+, a dług netto Grupy LOTOS spadł o 580 mln zł r/r.

W 2013 roku przychody ze sprzedaży LOTOSU wyniosły blisko 28,6 mld zł, zysk operacyjny 146 mln zł, a zysk netto około 40 mln zł. Miniony rok był trudny dla światowego przemysłu naftowego. Panowała bardzo ostra konkurencja na rynkach paliw płynnych, cena ropy była stabilna, ale mimo wszystko wysoka i oscylowała wokół 100-110 USD za baryłkę. Dostępność tańszych surowców w USA wywarła niekorzystny wpływ na eksport zwłaszcza benzyn do Ameryki Północnej, co odbiło się na wynikach wielu europejskich rafinerii. Dodatkowo na wyniki Grupy LOTOS silny wpływ miały rekordowo niskie marże rafineryjne oraz notowania produktów naftowych. Z kolei sytuacja na krajowym rynku charakteryzowała się słabszą koniunkturą i mniejszym popytem na paliwa płynne, co było spowodowane m.in. wolniejszym tempem wzrostu PKB i działalnością szarej strefy.

Skuteczną odpowiedzią Grupy LOTOS na ten stan rzeczy był ogłoszony wiosną ubiegłego roku Program Efektywność i Rozwój 2013-15, który skupia się przede wszystkim na realizacji kluczowych z punktu widzenia wzrostu wartości Spółki inwestycji oraz rekonstrukcji grupy kapitałowej.

Realizacja Programu jest ściśle związana z budową bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Ważny udział w tym procesie stanowi dostęp do własnych złóż ropy naftowej. Rozwój segmentu poszukiwań i wydobycia Grupy LOTOS nabrał w ubiegłym roku istotnej dynamiki. Dzięki realizacji transakcji zakupu udziałów w pakiecie złóż Heimdal na Norweskim Szelfie Kontynentalnym podwoiliśmy wydobycie węglowodorów. Intensyfikowaliśmy także działania poszukiwawczo-wydobywcze na Bałtyku, którego potencjał szacujemy na 30 mln ton węglowodorów.

W handlu detalicznym zjawiskiem szczególnie pozytywnym był dalszy dynamiczny wzrost sieci stacji paliw LOTOS oraz wzrost udziału Spółki w sprzedaży detalicznej. Na koniec 2013 roku w sieci LOTOS działało 439 stacji. Jest to istotny wzrost, ponieważ w 2010 roku sieć stacji liczyła zaledwie 324 obiekty. Jeszcze dynamiczniej rozwijała się sieć LOTOS Optima, która rozpoczęła ekspansję w 2011 roku. W tym samym roku liczyła 50 stacji, a pod koniec 2013 roku działało w niej już 151 placówek. Dzięki tym wynikom sieć stacji LOTOS była kolejny rok z rzędu jedną z najszybciej rozwijających się sieci w Polsce.

Szczególną satysfakcję daje wzrost aktywności Grupy LOTOS na rynku paliw lotniczych. Powołana do życia spółka LOTOS-Air BP jest od stycznia tego roku obecna na katowickim lotnisku Pyrzowice. Poza nim paliwo Jet A1 sprzedawane jest do „skrzydła” również w Warszawie, Krakowie i Gdańsku. Wśród najnowszych kontrahentów spółki LOTOS-Air BP znajduje się m.in. Wizz Air – jeden z trzech największych przewoźników lotniczych na polskim niebie.

Sukcesy wydobywcze, rynkowe i produkcyjne nie przesłaniają funkcji społecznych, które dla Grupy LOTOS są wyjątkowo istotne. Jesteśmy dumni z tego, że liczne programy i projekty z zakresu społecznej odpowiedzialności przynoszą doskonałe rezultaty i są powszechnie akceptowane. Najlepszym i zarazem najbardziej aktualnym przykładem jest stworzony przez Grupę LOTOS i Polski Związek Narciarstwa program „Szukamy Następców Mistrza”, który dał Polsce Kamila Stocha – dwukrotnego złotego medalistę z Soczi. Mogę dziś śmiało powiedzieć, że to właśnie Grupa LOTOS we współpracy z partnerami stworzyła nowoczesny model sponsoringu sportowego, który jest uważany za wzór przejrzystości, zgodności z prawem i skuteczności.

Dzięki najwyższym technologiom wprowadzonym przy realizacji Programu 10+ rafineria Grupy LOTOS w Gdańsku jest dziś jedną z najnowocześniejszych rafinerii na świecie. Potwierdza to m.in. ranking firmy Solomon Associates – międzynarodowego autorytetu w dziedzinie benchmarku rafineryjnego.

Szanowni Państwo,

Mocno zaawansowana realizacja Programu Efektywność i Rozwój pozwala z optymizmem i energią patrzeć na nadchodzące lata. Kiedy większość myśli jak przetrwać obecny czas, my wiemy jak wygrać przyszłość. Jesteśmy dobrze przygotowani do zmian i wiemy, jak budować silną pozycję LOTOSU.

W 2014 roku dokonamy istotnych przeobrażeń organizacyjnych, zarządczych i kapitałowych, a także realizować będziemy wiele zadań i programów inwestycyjnych, poprawiając sprawność i efektywność firmy. Wzmocni to zdecydowanie pozycję Grupy LOTOS na rynku. Akcjonariuszom przysporzy wzrostu wartości, a pracownikom da radość z uczestniczenia w bardzo ciekawym procesie gospodarczym.

Jesteśmy przekonani, że realizujemy bardzo poważny program rozwoju istotnej części polskiej gospodarki dla dobra nas wszystkich - Gdańska, Pomorza, Polski.

Mamy przed sobą inspirującą, pełną wyzwań przyszłość. Dokonamy wszystkiego co w naszej mocy, aby nasi akcjonariusze mogli być zadowoleni ze wzrostu wartości firmy, którą budujemy.

 

Z wyrazami szacunku,

Z wyrazami szacunku

Paweł Olechnowicz
Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny
Grupa LOTOS S.A.