Ryzyko związane z bezpieczeństwem pracy

A A A
Ryzyko związane z bezpieczeństwem pracy

– dotyczy możliwych wypadków i innych zagrożeń związanych z narażeniem pracowników na oddziaływanie czynników niebezpiecznych i uciążliwych. Udoskonalamy i wdrażamy rozwiązania techniczne i organizacyjne, mające na celu zapewnienie bezpiecznych warunków pracy wszystkim osobom przebywającym lub pracującym na terenie i na rzecz Spółki. Kontrahentom przekazujemy wewnętrzne wymagania za pomocą portalu „Wymagania Grupy LOTOS dla kontrahentów”. Regularnie kontrolujemy poprawność stosowania zasad postępowania i egzekwujemy realizację działań pokontrolnych. Dodatkowo prowadzimy programy uświadamiające i motywujące do przestrzegania zasad bezpiecznej pracy. (więcej informacji)