Ryzyko wstrzymania lub ograniczenia dostępności gazu ziemnego

A A A
Ryzyko wstrzymania lub ograniczenia dostępności gazu ziemnego

– obecnie gaz ziemny to główny nośnik energetyczny, doprowadzony do rafineryjnej sieci gazu opałowego, z której zasila on piece technologiczne, a także oddzielnie zakładową elektrociepłownię. Gaz ziemny jest również surowcem dla dwóch wytwórni wodoru. Materializacja tego ryzyka może skutkować okresowym zmniejszeniem sprzedaży wybranych produktów oraz wzrostem kosztów działalności. W celu zmniejszenia skutków ryzyka cały czas utrzymujemy infrastrukturę, pozwalającą przełączyć się na źródła zasilania, które były wykorzystywane przed wprowadzeniem gazu ziemnego.