Skład Zarządu

A A A
Paweł Olechnowicz

Paweł Olechnowicz
Prezes Zarządu

Mariusz Machajewski

Mariusz Machajewski
Wiceprezes Zarządu

Zbigniew Paszkowicz

Zbigniew Paszkowicz
Wiceprezes Zarządu

Marek Sokołowski

Marek Sokołowski
Wiceprezes Zarządu

Maciej Szozda

Maciej Szozda
Wiceprezes Zarządu

Zarząd Grupy LOTOS może liczyć od trzech do siedmiu członków. Powoływany jest przez Radę Nadzorczą, która również określa liczbę członków Zarządu. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. oraz na dzień przekazania niniejszego Raportu skład Zarządu Grupy LOTOS VIII kadencji przedstawiał się następująco:

Imię i nazwisko Funkcja
Paweł Olechnowicz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Mariusz Machajewski Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
Zbigniew Paszkowicz Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Poszukiwań i Wydobycia
Marek Sokołowski Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju
Maciej Szozda Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu
Stanowiska zajmowane przez członków Zarządu w innych spółkach w 2013 r.
Imię i nazwisko Funkcja w Zarządzie Grupy LOTOS Spółka Funkcja w spółce Okres pełnienia funkcji w 2013 r. 
Paweł
Olechnowicz
Prezes Zarządu LOTOS Exploration and Production Norge AS Przewodniczący Rady Dyrektorów 1.01.-31.12.2013 r. i na dzień przekazania niniejszego raportu
Paweł
Olechnowicz
Prezes Zarządu AB LOTOS Geonafta Przewodniczący Rady Dyrektorów 1.01.-31.12.2013 r. i na dzień przekazania niniejszego raportu
Mariusz
Machajewski
Wiceprezes Zarządu LOTOS Paliwa Sp. z o.o. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 1.01.-31.12.2013 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu
Mariusz
Machajewski
Wiceprezes Zarządu RCEkoenergia Sp. z o.o. Przewodniczący Rady Nadzorczej 1.01.-31.12.2013 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu
Zbigniew
Paszkowicz
Wiceprezes Zarządu LOTOS Petrobaltic S.A. Prezes Zarządu 1.01.-31.12.2013 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu
Zbigniew
Paszkowicz
Wiceprezes Zarządu LOTOS Exploration and Production Norge AS Członek Rady Dyrektorów 1.01.-31.12.2013 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu
Marek
Sokołowski
Wiceprezes Zarządu LOTOS Czechowice S.A. - od 30.07.2013 r. - LOTOS Terminale S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej 1.01.-31.12.2013 r.  i na dzień przekazania niniejszego raportu
Marek
Sokołowski
Wiceprezes Zarządu LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. Przewodniczący Rady Nadzorczej 1.01.-31.12.2013 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu
Maciej
Szozda
Wiceprezes Zarządu LOTOS Paliwa Sp. z o.o. Przewodniczący Rady Nadzorczej 1.01.-31.12.2013 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu
Maciej
Szozda
Wiceprezes Zarządu LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 1.01.-31.12.2013 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu