Ryzyko wzrostu szarej strefy

A A A
Ryzyko wzrostu szarej strefy

– w ostatnich latach można zaobserwować w Polsce wzrost nielegalnego obrotu szczególnie olejem napędowym i benzynami, co znacząco wpływa także na sprzedaż produktów Grupy Kapitałowej LOTOS. W ocenie Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) straty z tego tytułu mogą być coraz wyższe. To, czy sytuacja ulegnie poprawie, będzie zależało zwłaszcza od nowych regulacji prawnych, nad którymi trwają prace na szczeblu rządowym. Prace nad zmianami legislacyjnymi wspierane są przez POPiHN, w ramach której wspólnie z pozostałymi koncernami wspieramy i finansujemy działania mające na celu dostarczenie odpowiednich danych i analiz rynkowych niezbędnych do oceny rozmiaru szarej strefy i ryzyka z nią związanego.