Ryzyko związane z bezpieczeństwem transportu morskiego

A A A
Ryzyko związane z bezpieczeństwem transportu morskiego

– prowadzimy działania mające na celu ograniczenie ryzyka katastrofy ekologicznej w przypadku wycieku węglowodorów z tankowców. Współpracujemy z dostawcami usług transportu morskiego posiadającymi flotę o wysokim standardzie technicznym i respektującymi wymagania konwencji morskich. Nasi armatorzy spełniają restrykcyjne wymagania w zakresie bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom morskim. Dodatkowo w 2013 r. przeprowadziliśmy analizy możliwości zastosowania w naszej organizacji zaostrzonych standardów bezpieczeństwa w tym obszarze.