Ryzyko mniejszego popytu krajowego

A A A
Ryzyko mniejszego popytu krajowego

– jest ono spowodowane m.in. czynnikami makroekonomicznymi, takimi jak spowolnienie gospodarcze, spadek inwestycji i produkcji przemysłowej. Na ograniczenie konsumpcji naszych produktów i usług ma wpływ także rosnąca stopa bezrobocia. Z tego powodu realizujemy sprzedaż poprzez różne kanały dystrybucji, prowadzimy politykę cenową zapewniającą konkurencyjność produktów, a także optymalizujemy koszty operacyjne.

Konsumpcja benzyny i oleju napędowego w Polsce w latach 2011-2013 (tys. ton)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych POPIHN.