Ryzyko konkurencji

A A A
Ryzyko konkurencji

– z uwagi na konieczność uwzględniania warunków rynkowych w polityce cenowej może ono skutkować spadkiem marży i mniejszymi zyskami. Czynnikami ryzyka są tu zarówno nieustanna konkurencja cenowa na rynku paliw, ale także duża dynamika zmian zachodzących w ogólnoświatowej sytuacji makroekonomicznej. Doskonalimy narzędzia do monitorowania parametrów związanych z cenami i marżami. W sferze handlu detalicznego dywersyfikujemy rynek, uwzględniając segmenty mniej podatne na obniżające marżę decyzje konkurencji, a także prowadzimy działania ukierunkowane na trwałe pozyskanie klientów.