Sytuacja makroekonomiczna w Polsce

A A A

Rok 2013 był kolejnym okresem spowolnienia gospodarczego w Polsce. Według wstępnych szacunków realny PKB w porównaniu z 2012 r. wzrósł o 1,6%. Jest to najniższe tempo wzrostu od 2009 r. Główną przyczyną takiej sytuacji było osłabienie dynamiki popytu krajowego, nieznaczny wzrost produkcji sprzedanej w przemyśle oraz spadek produkcji budowlano-montażowej. Jednocześnie inflacja wyraźnie wyhamowała do poziomu 0,9%.

Wraz z niższym wzrostem gospodarczym w 2013 r. zakłada się zwiększenie bezrobocia w Polsce. Rynek szacuje, że stopa bezrobocia na koniec 2013 r. wyniosła 13,4%, tj. tyle samo, co na koniec roku poprzedzającego. Jednocześnie w 2013 r. płace w sektorze przedsiębiorstw wzrosły w porównaniu z 2012 r. o niecałe 3%.