Międzynarodowy rynek paliw (1)

A A A

Konsumpcja paliw na świecie (tys. b/d)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych JBC, listopad 2013 r.

Prognozowana konsumpcja paliw na świecie (tys. b/d)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych JBC, listopad 2013 r.

Prognozowana konsumpcja paliw w Europie (tys. b/d)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych JBC, listopad 2013 r.

Szacuje się, że zapotrzebowanie na produkty rafinacji ropy wzrosło w 2013 r. globalnie o 1,1%. Wzrost popytu był odnotowany zarówno w segmentach benzyn silnikowych (1,0%), jak i oleju napędowego (2,5%). Zwiększyło się także szacunkowe zużycie LPG (3,3%) oraz paliwa lotniczego JET (1,2%). Nieznacznie mniejsze natomiast było zapotrzebowanie na lekki olej opałowy (-1,5%).

Prognozuje się ogólny wzrost konsumpcji produktów rafineryjnych na świecie o ponad 5% do 2018 r. Silny wzrost – w odniesieniu do 2013 r. - szacuje się w odniesieniu do zapotrzebowania na olej napędowy (12%), LPG (11%) oraz paliwo lotnicze JET (8%). Globalna konsumpcja benzyn powinna utrzymać się na zbliżonym do obecnego poziomie. Prognozuje się także spadek zużycia lekkiego oleju opałowego (-13%).

Na rynku europejskim szacuje się zmniejszenie popytu na produkty naftowe w 2013 r. o niecałe 1,5%. Szacuje się, iż wzrost zużycia dotyczył LPG (2,8%) oraz oleju napędowego (0,2%) i lekkiego oleju napędowego (0,1%). Spadek konsumpcji nastąpił w grupach produktowych: benzyn silnikowych (-4,0%) oraz paliwie lotniczym JET (-0,7%). Niewielka dynamika wzrostu konsumpcji w Europie jest odzwierciedleniem wciąż nierozwiązanych problemów gospodarczych w wybranych krajach UE oraz strefy Euro.

Do 2018 r. prognozowany jest spadek popytu na produkty rafinacji w Europie o 3,7%. Według szacunków, jednym z powodów będzie znaczący spadek konsumpcji benzyn o ponad 13%. Zmniejszenie zużycia szacuje się także dla rynku lekkiego oleju opałowego (-16%). Jednocześnie oczekuje się wyraźnego wzrostu konsumpcji paliwa lotniczego JET (3,0%) oraz LPG (4,8%).

W 2013 r. na europejskim rynku samochodowym odnotowano niemal 2% spadek rejestracji nowych samochodów osobowych, do poziomu 12,3 mln sztuk. Natomiast w segmencie pojazdów użytkowych odnotowano 1% wzrost (do 1,8 mln sztuk). W grupie rejestrowanych nowych samochodów osobowych utrzymuje się zwiększone zainteresowanie pojazdami napędzanymi olejem napędowym – ich udział w rejestracjach krajów Europy Zachodniej wynosi ponad 55% - w porównaniu z 46% w 2009 r. (2)

 

(1) Mid-Term Oil Market Outlook 2013-2018, JBC Energy, listopad 2013 r.

(2) Stowarzyszenie Europejskich Producentów Pojazdów Samochodowych, www.acea.be.