Detaliczny rynek paliw w Polsce

A A A

W 2013 r. na krajowym rynku paliw funkcjonowało 6,7 tys. stacji paliw. Podobnie jak w latach poprzednich, jedną trzecią stacji paliw stanowiły obiekty krajowych operatorów, 21% stacji paliw funkcjonowało pod marką koncernu zagranicznego, a blisko 44% stacji należało do niezależnych operatorów. Rozwój sieci stacji koncernów odbywał się poprzez rozbudowę w oparciu zarówno o stacje własne, gdzie największy przyrost liczby stacji odnotował Shell, który poprzez zakup sieci stacji Neste powiększył sieć o 88 obiektów, jak i franczyzowe. Na tle konkurencji LOTOS jest drugą po Shellu najszybciej rozwijającą się siecią stacji w Polsce.

Stacje paliw w Polsce w 2013 r.

Źródło: POPiHN.

W dalszym ciągu widoczny jest trend do wzrostu liczby stacji w sieciach koncernowych przy jednoczesnej konsolidacji i kurczeniu się sieci stacji operatorów niezależnych. 

Tendencje te, z uwagi na wejście z początkiem 2014 r. w życie zapisów rozporządzenia Ministerstwa gospodarki nakazującego modernizację zbiorników na stacjach paliw i dostosowanie ich do obowiązujących przepisów, będą szczególnie widoczne w kolejnym roku.

Wraz z rozwojem sieci autostrad w Polsce postępował wzrost liczby stacji autostradowych. Na koniec 2013 r. roku liczba Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) w kraju wynosiła 55 (1), a 14 spośród tych stacji działało pod marką LOTOS. 

Przyjęta przez nas w ostatnich latach strategia rozwoju marki w oparciu o dwa segmenty – premium i ekonomiczny zaowocowała wzrostem liczby stacji LOTOS Optima o kolejne 50 obiektów.

Co trzeci obiekt w sieci LOTOS to stacja Optima.

 

(1) Według danych POPiHN.