Kapitał relacyjny

A A A

Kapitał naturalny

Kapitał relacyjny LOTOSU

 • Trwałe kanały sprzedaży i satysfakcjonujący klientów system dystrybucji;
 • Stabilna pozycja rynkowa;
 • Reputacja wiarygodnego dostawcy najwyższej jakości produktów;
 • Wysoka jakość obsługi klienta;
 • Wypracowane zaufanie i zaangażowanie, które prowadzą do ochrony relacji z klientami, dostawcami i partnerami biznesowymi;
 • Zrównoważony łańcuch dostaw.

Nasze cele w zakresie gospodarowania kapitałem relacyjnym:

 • Maksymalizacja efektu ekonomicznego poprzez optymalne wykorzystanie zasobów i możliwości rynkowych i w konsekwencji budowa wartości dla akcjonariuszy.
 • Zbudowanie trwałych relacji z klientami poprzez koncentrację na zrozumieniu ich potrzeb oraz zapewnienie im wysokiej jakości i bezpieczeństwa produktów.

Kluczowe działania:

 • Umacnianie reputacji wiarygodnego dostawcy produktów.
 • Poprawa satysfakcji klientów ze współpracy poprzez m.in. doskonalenie procesów obsługi i sprzedaży zgodnie z ich oczekiwaniami, w tym ujednolicenie procesu reklamacyjnego dla całej grupy kapitałowej, opracowanie projektu wdrożenia systemu ewidencji i aktywnego zarządzania kontaktami z klientami, rozwój sieci stacji segmentu ekonomicznego LOTOS Optima.
 • Optymalne zarządzanie łańcuchem dostaw (planowanie, zaopatrzenie, produkcja oraz dystrybucja).
 • Kontynuacja polityki dywersyfikacji kierunków i źródeł dostaw ropy.

Uzyskiwane wyniki:

Systematyczny wzrost poziomu satysfakcji klientów ze współpracy
Eksport produktów marki LOTOS do 75 krajów świata
Dynamiczny rozwój sieci stacji paliw segmentu ekonomicznego
Upowszechnianie dobrych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw
Pozycja lidera w kluczowych kategoriach produktów