Zatrudnienie na koniec okresu

A A A
w osobach 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13
Grupa Kapitałowa  LOTOS  4 988 5 008 4 957 4 983
Grupa LOTOS  1 355 1 359 1 354 1 345