Finansowe transakcje terminowe kwartalnie

A A A
kwartalnie
mln zł
1Q13 2Q13 3Q13 4Q13
Transakcje zamknięte -42,4 68,1 0,0 29,4
zabezpieczenie poziomu cen produktów 9,3 38,9 -12,2 -8,8
zabezpieczenie kursu walutowego i CO2 -0,8 29,3 10,5 38,2
zabezpieczenie stopy procentowej -50,9 -0,1 1,7 0,0
         
Transakcje otwarte -39,7 -52,7 101,3 48,9
zabezpieczenie poziomu cen produktów 2,5 -44,7 32,5 10,7
zabezpieczenie kursu walutowego i CO2 -89,4 -26,0 72,6 35,2
zabezpieczenie stopy procentowej 47,2 18,0 -3,8 3,0