Wskaźniki zadłużenia

A A A
 
 
2009
2010
2011
2012
2013
 
Wskaźnik zadłużenia ogółem
Zobowiązania mln zł 8 369,8 10 213,9 12 614,2 10 961,2 11 110,0
Aktywa mln zł 15 216,0 17 727,4 20 396,6 20 027,6 20 299,6
Zadłużenie ogółem % 55,01 57,60 61,84 54,73 54,73
 
Wskaźnik zobowiązań do kapitałów własnych
Zobowiązania mln zł 8 369,8 10 213,9 12 614,2 10 961,2 11 110,0
Kapitały własne mln zł 6 846,2 7 513,5 7 782,4 9 066,4 9 189,6
Zobowiązania do kapitałów własnych % 122,25 135,94 162,09 120,89 120,89

 

Wskaźnik zadłużenia ogółem - stosunek zobowiązań ogółem do wartości aktywów (dane z końca okresu)

Wskaźnik zobowiązań do kapitału własnego - stosunek zobowiązań ogółem do wartości kapitału własnego (dane z końca okresu)

(%)