Skonsolidowana sprzedaż 2013

A A A
  1Qn13 2Qn13 3Qn13 4Qn13
 
Wolumen sprzedaży
tys. ton        
Benzyny 365,2 662,3 1 090,7 1 513,8
Benzyna surowa 69,8 137,9 205,1 285,6
Reformat 0,0 0,0 0,0 0,0
Oleje napędowe 1 025,5 2 077,5 3 230,7 4 370,6
Paliwo bunkrowe 9,2 18,3 29,1 40,1
Lekki olej opałowy 109,6 153,9 206,2 292,8
Ciężki olej opałowy 357,7 554,1 755,7 1 085,9
Paliwo JET A-1 140,0 218,0 341,6 450,1
Oleje smarowe 16,9 37,2 56,0 72,2
Oleje bazowe 50,0 77,0 113,5 152,0
Asfalty 29,2 150,7 410,9 610,0
Gazy płynne 52,6 97,5 168,1 220,1
Ropa naftowa 3,2 6,4 9,5 12,3
Pozostałe produkty, towary i materiały rafineryjne 65,0 101,9 166,7 234,1
Razem 2 293,9 4 292,7 6 783,8 9 339,6
 
Skonsolidowana sprzedaż netto
mln zł        
Benzyny 1 736,2 3 247,7 5 292,4 7 169,2
Benzyna surowa 209,9 393,5 592,4 824,2
Reformat 0,0 0,0 0,0 0,0
Oleje napędowe 4 877,0 9 967,1 15 739,9 21 114,4
Paliwo bunkrowe 29,6 57,2 91,6 124,7
Lekki olej opałowy 390,9 539,0 724,1 1 022,9
Ciężki olej opałowy 691,0 1 060,7 1 449,0 2 038,8
Paliwo JET A-1 468,2 714,8 1 128,6 1 476,8
Oleje smarowe 92,3 207,4 313,2 404,0
Oleje bazowe 151,8 247,4 367,8 485,9
Asfalty 51,9 299,8 839,0 1 246,1
Gazy płynne 146,4 265,7 457,8 620,8
Ropa naftowa 8,7 18,0 26,9 32,1
Pozostałe produkty, towary i materiały rafineryjne 144,4 232,0 381,2 518,7
Pozostałe towary i materiały 66,1 138,7 222,7 301,0
Usługi 67,1 148,4 221,2 304,7
Inne korekty* -0,6 -2,4 -8,0 -12,5
Akcyza i opłata paliwowa -1 953,5 -4 238,8 -6 747,3 -9 074,5
Razem przychody ze sprzedaży  7 177,4 13 296,2 21 092,5 28 597,3