Segmenty operacyjne

A A A
mln zł 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Przychody ze sprzedaży 16 294,7 14 321,0 19 662,8 29 259,6 33 111,0 28 597,3
Segment wydobywczy 381,7 235,3 327,1 582,3 759,8 623,9
Segment produkcji i handlu 16 449,0 14 434,3 19 684,7 29 062,3 32 899,9 28 587,3
  w tym: detal 3 676,2 3 533,6 4 247,3 5 344,9 5 879,1 5 806,0
Pozostałe 2,8 2,1 21,1 23,3 27,2 24,5
Korekty konsolidacyjne -538,8 -350,7 -370,1 -408,3 -575,9 -638,4
             
Wynik operacyjny -145,8 450,4 1 061,4 1 085,5 312,8 146,5
Segment wydobywczy 165,1 -6,7 24,7 21,7 -675,2 153,9
Segment produkcji i handlu -337,7 475,5 1 003,3 1 061,3 984,1 13,9
  w tym: detal -7,6 55,6 13,9 -38,4 -11,8 -24,1
Pozostałe -2,5 -0,4 -1,4 3,1 5,4 13,9
Korekty konsolidacyjne 29,3 -18,0 34,8 -0,6 -1,5 -35,2
             
Amortyzacja 315,0 284,8 389,9 608,6 666,5 656,1
Segment wydobywczy 48,6 53,4 60,1 120,0 137,9 147,2
Segment produkcji i handlu 266,3 231,1 321,2 480,3 520,1 500,8
   w tym: detal 43,5 47,9 49,5 47,9 50,8 56,3
Pozostałe 0,3 0,9 10,0 9,7 10,3 9,9
Korekty konsolidacyjne -0,2 -0,6 -1,4 -1,4 -1,8 -1,8
             
EBITDA 169,2 735,2 1 451,3 1 694,1 979,3 802,6
Segment wydobywczy 213,7 46,7 84,8 141,7 -537,3 301,1
Segment produkcji i handlu -71,4 706,6 1 324,5 1 541,6 1 504,2 514,7
  w tym: detal 35,9 103,5 63,4 9,5 39,0 32,2
Pozostałe -2,2 0,5 8,6 12,8 15,7 23,8
Korekty konsolidacyjne 29,1 -18,6 33,4 -2,0 -3,3 -37,0