Segmenty operacyjne 2013

A A A
mln zł 1Qn13 2Qn13 3Qn13 4Qn13
Przychody ze sprzedaży 7 177,4 13 296,2 21 092,5 28 597,3
Segment wydobywczy 196,1 332,7 451,0 623,9
Segment produkcji i handlu 7 176,9 13 287,7 21 082,5 28 587,3
  w tym: detal 1 304,1 2 723,1 4 325,7 5 806,0
Pozostałe 5,8 11,3 16,7 24,5
Korekty konsolidacyjne -201,4 -335,5 -457,7 -638,4
         
Wynik operacyjny -25,6 -126,4 214,4 146,5
Segment wydobywczy 68,8 191,3 200,6 153,9
Segment produkcji i handlu -49,0 -275,2 22,6 13,9
  w tym: detal -19,2 -22,3 -16,8 -24,1
Pozostałe 0,2 1,0 2,2 13,9
Korekty konsolidacyjne -45,6 -43,5 -11,0 -35,2
         
Amortyzacja 168,9 329,7 486,3 656,1
Segment wydobywczy 36,3 69,5 104,1 147,2
Segment produkcji i handlu 130,7 256,3 376,4 500,8
   w tym: detal 12,9 26,6 41,7 56,3
Pozostałe 2,4 4,8 7,2 9,9
Korekty konsolidacyjne -0,5 -0,9 -1,4 -1,8
         
EBITDA 143,3 203,3 700,7 802,6
Segment wydobywczy 105,1 260,8 304,7 301,1
Segment produkcji i handlu 81,7 -18,9 399,0 514,7
  w tym: detal -6,3 4,3 24,9 32,2
Pozostałe 2,6 5,8 9,4 23,8
Korekty konsolidacyjne -46,1 -44,4 -12,4 -37,0