Różnice kursowe operacyjne dla GK GL S.A. kwartalnie

A A A
kwartalnie
mln zł
1Q13 2Q13 3Q13 4Q13
Różnice kursowe operacyjne dla GK GL S.A. -32,2 18,3 63,7 26,9
w tym: Grupa LOTOS S.A. -31,7 15,9 65,8 27,2