Skonsolidowana sprzedaż

A A A
  2008 2009 2010 2011 2012 2013
 
Wolumen sprzedaży
tys. ton            
Benzyny 1338,8 1 311,5 1 453,2 1 445,9 1 508,3 1 513,8
Benzyna surowa     105,9 174,5 355,5 285,6
Reformat 151,5 111,8 153,9 163,6 130,3 0,0
Oleje napędowe 3022,8 3 745,7 4 106,9 4 745,1 4 592,2 4 370,6
Paliwo bunkrowe 235,9 63,3 34,6 42,7 33,8 40,1
Lekki olej opałowy 338,7 330,2 388,1 403,2 337,8 292,8
Ciężki olej opałowy 653,4 429,5 988,0 909,9 1 075,2 1 085,9
Paliwo JET A-1 491,9 365,1 250,8 456,6 542,9 450,1
Oleje smarowe 77,7 68,2 62,7 64,6 69,3 72,2
Oleje bazowe 98,1 106,1 121,5 147,9 152,2 152,0
Asfalty 840 798,9 841,1 991,2 753,1 610,0
Gazy płynne 189,3 144,3 93,2 92,8 172,6 220,1
Ropa naftowa       91,2 90,8 12,3
Pozostałe produkty, towary i materiały rafineryjne 110,7 123,9 161,0 291,8 343,6 234,1
Razem 7548,8 7 598,5 8 760,9 10 021,0 10 157,6 9 339,6
 
Skonsolidowana sprzedaż netto
mln zł            
Benzyny 5227,4 5 079,1 5 978,6 6 851,2 7 653,5 7 169,2
Benzyna surowa     239,9 480,1 1 097,1 824,2
Reformat 302,1 211,6 347,7 477,3 458,8 0,0
Oleje napędowe 11107,9 11 744,1 15 557,1 21 950,3 23 577,3 21 114,4
Paliwo bunkrowe 468,1 106,9 74,5 115,9 111,3 124,7
Lekki olej opałowy 839,8 680,6 972,1 1 330,0 1 239,7 1 022,9
Ciężki olej opałowy 657,2 423,8 1 331,7 1 602,2 2 228,1 2 038,8
Paliwo JET A-1 1154,4 651,9 567,5 1 401,0 1 859,9 1 476,8
Oleje smarowe 368,8 316,4 329,7 350,8 391,1 404,0
Oleje bazowe 287,3 219,9 353,3 551,8 568,8 485,9
Asfalty 1093,4 1 109,2 1 278,6 1 912,4 1 730,3 1 246,1
Gazy płynne 492 299,2 271,4 319,5 561,5 620,8
Ropa naftowa     0,0 224,3 239,8 32,1
Pozostałe produkty, towary i materiały rafineryjne 217 218,8 290,5 598,2 767,4 518,7
Pozostałe towary i materiały 99,6 130,6 158,8 213,6 181,2 301,0
Usługi 102,7 113,5 171,9 249,6 281,6 304,7
Inne korekty*     0,0 -0,1 -17,1 -12,5
Akcyza i opłata paliwowa -6123 -6 984,6 -8 260,5 -9 368,5 -9 819,3 -9 074,5
Razem przychody ze sprzedaży  16294,7 14 321,0 19 662,8 29 259,6 33 111,0 28 597,3

 

* inne korekty do 3Qn2009 dotyczyły bonusów i nie były wcześniej rozliczane na produkty; korekta w 4Qn2011 to efekt rozliczenia rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych