Detal

A A A
    1Q13 2Q13 3Q13 4Q13
Liczba stacji paliw w sieci LOTOS na koniec okresu   405 407 416 439
- stacje własne CODO   228 232 238 256
     w tym LOTOS Optima   76 82 88 100
- stacje partnerskie DOFO   155 154 157 166
     w tym LOTOS Optima   32 34 39 51
        podpisane umowy franczyzowe   156 158 163 170
- stacje patronackie DODO   22 21 21 17
 
Wolumen sprzedaży w detalu
Stacje CODO, DOFO, DODO, SDS tys. ton 225,0 252,3 277,6 262,2