Dane operacyjne segmentu wydobywczego

A A A
    1Q13 2Q13 3Q13 4Q13
Produkcja ropy naftowej tys. ton 53,5 53,5 53,5 58,9
ze złoża B3 tys. ton 34,6 36,0 35,0 40,0
ze złoża B8 tys. ton 0,0 0,0 0,0 0,0
ze złóż Norge AS tys. ton 0,0 0,0 0,0 0,3
ze złóż GK AB Geonafty tys. ton 18,9 17,5 18,5 18,6
           
Produkcja gazu ziemnego m3 m 3,8 3,9 3,9 5,2
ze złoża B3 m3 m 3,8 3,9 3,9 4,4
ze złoża B8 m3 m 0,0 0,0 0,0 0,0
ze złóż Norge AS m3 m 0,0 0,0 0,0 0,8
           
Sprzedaż ropy naftowej przez GK LOTOS Petrobaltic tys. ton 73,6 50,6 43,7 65,9
sprzedaż ropy naftowej Rozewie do GL S.A. tys. ton 58,1 29,0 28,4 44,7
sprzedaż ropy naftowej przez Norge AS tys. ton 0,0 0,0 0,0 0,0
sprzedaż ropy naftowej przez GK AB Geonafta  tys. ton 15,5 21,6 15,3 21,2
           
Sprzedaż gazu przez GK LOTOS Petrobaltic m3 m 2,6 3,1 2,9 2,9
sprzedaż gazu odpadowego do Energobaltic m3 m 2,6 3,1 2,9 2,9
sprzedaż gazu przez Norge AS m3 m 0,0 0,0 0,0 0,0
sprzedaż gazu przez GK AB Geonafta  m3 m 0,0 0,0 0,0 0,0