Dane operacyjne segmentu produkcji i handlu

A A A
    1Q13 2Q13 3Q13 4Q13
Wykorzystanie projektowych mocy wytwórczych rafinerii % 89,8 84,4 90,6 93,1
(w przeliczeniu na dni pracy rafinerii)          
           
Przerób ropy w rafinerii w Gdańsku, z tego: tys. ton 2 281,5 1 557,1 2 398,2 2 465,8
ropy Ural  tys. ton 1 954,7 1 486,4 2 024,1 2 399,2
ropy Rozewie  tys. ton 32,8 32,3 44,2 33,0
ropa litewska tys. ton 5,8 9,6 15,3 17,1
pozostałych gatunków ropy tys. ton 288,2 28,8 314,6 16,5
           
Udział ropy Ural w przerobie ropy ogółem   85,7% 95,5% 84,4% 97,3%
Udział ropy Rozewie w przerobie ropy ogółem   1,4% 2,1% 1,8% 1,3%
Udział ropy litewskiej w przerobie ropy ogółem   0,3% 0,6% 0,6% 0,7%
Udział pozostałych gatunków ropy  w przerobie ropy ogółem   12,6% 1,8% 13,1% 0,7%
 
Uzyski
Benzyny tys. ton 346,6 237,0 376,5 388,3
Benzyna surowa tys. ton 69,8 68,1 67,2 80,5
Frakcja ksylenowa tys. ton 22,3 11,7 22,5 26,1
Oleje napędowe tys. ton 1 007,7 810,1 1 242,9 1 216,3
Lekkie oleje opałowe tys. ton 109,1 38,7 54,3 82,3
Paliwo lotnicze JET tys. ton 159,3 66,8 126,5 117,5
LPG tys. ton 41,2 26,5 44,9 37,1
Ciężkie oleje opałowe tys. ton 380,3 207,5 197,9 334,3
Paliwo bunkrowe tys. ton 11,8 11,3 11,7 12,1
Komponenty asfaltowe tys. ton 63,7 104,5 256,4 166,9
Pozostałe tys. ton 218,3 148,8 227,1 245,9
Razem tys. ton 2 430,1 1 731,0 2 627,9 2 707,3