Otoczenie makroekonomiczne

A A A

Notowania ropy naftowej i kursów walut oraz marża modelowa Grupy LOTOS S.A.

    1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13
 
Średniokwartalne notowania ropy naftowej
Brent Dtd USD/bbl 76,34 78,24 76,74 86,43 105,45 116,92 113,23 109,39 118,63 108,02 109,60 110,14 112,54 102,53 110,19 109,22
Spread Brent Dtd vs  Ural Rtdm USD/bbl 1,41 1,74 0,92 1,51 2,93 2,83 0,67 0,26 1,20 1,97 0,69 0,97 1,69 0,65 0,15 1,40
 
Średniokwartalne notowania walut
Kurs dolara 2,88 3,16 3,10 2,92 2,88 2,75 2,94 3,28 3,22 3,33 3,31 3,17 3,15 3,21 3,21 3,07
Kurs euro 3,99 4,01 4,01 3,97 3,95 3,96 4,15 4,42 4,23 4,26 4,14 4,11 4,16 4,20 4,25 4,19
 
Marża modelowa GL S.A.
Marża modelowa GL S.A.* USD/bbl                     9,68 9,10 7,31 6,08 4,32 5,48

* W celu umożliwienia oceny wpływu zmian cen surowców i produktów na rynkach światowych na zyskowność rafinerii Grupy LOTOS S.A. Spółka zaktualizowała model marży rafineryjnej dla 3 kwartału 2013 r. i okresów porównywalnych. Nowa metodologia szacowania marży rafineryjnej została opisana w raporcie bieżącym nr 25/2013 z dnia 29 października 2013 r.

Źródło: Thomson Reuters, NBP