Akcjonariusze

A A A

Na koniec okresu

  2008 2009 2010 2011 2012 2013
Akcjonariusze (znaczne pakiety akcji) % Ilość akcji % Ilość akcji % Ilość akcji % Ilość akcji % Ilość akcji % Ilość akcji
Nafta Polska 51,9 59 025 000 - - - - - - - - - -
Skarb Państwa 6,9 7 878 030 64,0 83 076 392 53,2 69 076 392 53,2 69 076 392 53,2 69 076 392 53,2 69 076 392
ING OFE - - 5,0 6 524 479 5,0 6 524 479         5,3 6 893 079
Pozostali 41,2 46 796 970 31,0 40 272 491 41,8 54 272 491 46,8 60 796 970 46,8 60 796 970 41,5 53 903 891
Razem 100,0 113 700 000 100,0 129 873 362 100,0 129 873 362 100,0 129 873 362 100,0 129 873 362 100,0 129 873 362

 

Struktura kapitału akcyjnego 2008 r. (%)
Struktura kapitału akcyjnego 2009 r. (%)
Struktura kapitału akcyjnego 2010 r. (%)

Struktura kapitału akcyjnego 2011 r. (%)
Struktura kapitału akcyjnego 2012 r. (%)
Struktura kapitału akcyjnego 2013 r. (%)