Rynek Kapitałowy

A A A

Notowania akcji Grupy LOTOS S.A. na tle indeksów

ISIN Giełda Papierów Wartościowych Thomson Reuters Bloomberg
PLLOTOS00025 LTS LTOS.WA LTS PW
    1Q13 2Q13 3Q13 4Q13
Cena na akcję na koniec okresu 40,9 35,9 36,8 35,4
Min 36,7 33,8 32,9 32,9
Max 45,5 43,5 39,7 45,4
           
Liczba akcji          
Średnia ważona liczby akcji mln sztuk 129,9 129,9 129,9 129,9
           
Kapitalizacja na koniec okresu  mln zł 5 312,9 4 663,4 4 780,3 4 603,9
Zmiana kw/kw % 0,0 -12,2 2,5 -3,7
           
Indeks WIG-20   2 370,1 2 245,6 2 391,5 2 401,0
Zmiana kw/kw % -8,2 -5,3 6,5 0,4
           
Indeks WIG-PALIWA   3 693,7 3 524,1 3 571,0 3 215,1
Zmiana kw/kw % 3,4 -4,6 1,3 -9,9
           
Indeks RESPECT   2 399,3 2 334,2 2 599,9 2 559,2
Zmiana kw/kw % -0,1 -2,7 11,4 -1,6

 

Notowania akcji Grupy LOTOS na tle indeksów giełdowych w 2013 r. 1

1 Wykres rebazowany, 100=zamknięcie sesji 28 grudnia 2012 r.