Skład Rady Nadzorczej

A A A
Wiesław Skwarko

Wiesław Skwarko
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marcin Majeranowski

Marcin Majeranowski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Oskar Pawłowski

Oskar Pawłowski
Sekretarz Rady Nadzorczej

Małgorzata Hirszel

Małgorzata Hirszel
Członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Trzaskalska

Agnieszka Trzaskalska
Członek Rady Nadzorczej

Michał Rumiński

Michał Rumiński
Członek Rady Nadzorczej

{GRI 4.3.,4.7.}

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS może liczyć od pięciu do dziewięciu członków powoływanych na wspólny okres trzyletniej kadencji przez Walne Zgromadzenie. Skarb Państwa, tak długo jak pozostaje akcjonariuszem Spółki, jest uprawniony do bezpośredniego powoływania i odwoływania jednego członka Rady. Rada może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych funkcji.

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS VIII kadencji
(1.01.-31.12.2013 r.)
Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1. Wiesław Skwarko        Przewodniczący
2. Marcin Majeranowski   Wiceprzewodniczący
3. Oskar Pawłowski         Sekretarz
4. Małgorzata Hirszel      Członek
5. Agnieszka Trzaskalska Członek
6. Michał Rumiński Członek

 

{GRI LA13}

Liczba kobiet i mężczyzn zasiadających w Radzie Nadzorczej Grupy LOTOS 
w latach 2011-2013
Rok Okres Ogólna liczba członków Liczba kobiet Liczba mężczyzn
2011 1.01.-27.06. 8 2 6
27.06.-8.11. 7 2 5
8.11.-31.12. 6 1 5
2012 1.01.-27.01. 6 1 5
27.01.-29.02. 5 1 4
29.02-31.12. 6 2 4
2013 1.01.-31.12. 6 2 4