Ryzyko w projektach

A A A
Ryzyko projektowe

dotyczy możliwości niezrealizowania lub zrealizowania z opóźnieniem lub z przekroczonym budżetem danego projektu. Gdy realizujemy istotne projekty, materializacja tego ryzyka może wpłynąć na działalność firmy i jej wynik finansowy poprzez zwiększone koszty inwestycji lub nieuzyskanie bądź opóźnienie zamierzonych zysków z projektu. W przypadku kluczowych projektów może też doprowadzić do braku realizacji celów strategicznych. W celu minimalizacji ryzyka wdrożyliśmy zarządzanie projektowe o jednolitych zasadach dla całej grupy kapitałowej. Dla każdego projektu przygotowywany jest m.in. Plan zarządzania ryzykiem. Dokonywana jest szczegółowa analiza i ocena poszczególnych ryzyk występujących w projektach i wyznaczane są działania je ograniczające oraz osoby odpowiedzialne za ich realizację. Realizacja każdego pojedynczego projektu jest na bieżąco monitorowana i raportowana zgodnie z przyjętymi zasadami.