Ryzyka finansowe

A A A

Niezwykle istotne dla funkcjonowania segmentu w 2013 r. były następujące ryzyka finansowe: makroekonomiczne, ograniczenia finansowania inwestycji oraz zmian przepisów prawnych, w tym podatkowych. Szerzej opisano je w ryzykach z segmentu finansowego. (Więcej informacji)