Ryzyko ograniczenia lub zmiany warunków dostępu do zewnętrznego finansowania

A A A
Ryzyko ograniczenia lub zmiany warunków dostępu do zewnętrznego finansowania

- minimalizujemy je dzięki współpracy z optymalną i zróżnicowaną grupą wiarygodnych kredytowo podmiotów, wykorzystaniu szerokiej gamy instrumentów finansowych, wypełnianiu obowiązków informacyjnych, monitoringowi i dotrzymywaniu wskaźników i kowenantów finansowych oraz wypełnianiu wszystkich innych zobowiązań bankowych. Prowadzimy także monitoring pozycji finansowej i ogólnej sytuacji banków uczestniczących w finansowaniu Grupy Kapitałowej LOTOS oraz zagrożeń w dostępie do finansowania, wynikających z uwarunkowań rynków finansowych na świecie.

Ryzyko ograniczenia finansowania inwestycji jest znaczące szczególnie dla obszaru poszukiwawczo-wydobywczego. Jako że jest ono pochodną jakości danego projektu, każdy projekt przygotowywany jest z należytą dokładnością zgodnie z przyjętymi zasadami. Bieżący sposób zarządzania ryzykiem sprowadza się do oceny stopnia dojrzałości projektu do finansowania poprzez określenie jego dojrzałości technicznej i organizacyjnej, prawnej, administracyjnej, a także finansowej. W kolejnym kroku prowadzony jest sondaż rynku bankowego w celu weryfikacji możliwości i warunków pozyskania finansowania.

Ostatnim dużym projektem z obszaru poszukiwawczo-wydobywczego, dla którego prowadzono proces pozyskania finansowania był projekt zagospodarowania złoża B8. Dzięki przyjętej ścieżce postępowania zorganizowano finansowanie zarówno przez banki komercyjne, jak i inne instytucje finansujące (Polskie Inwestycje Rozwojowe).