Ryzyko cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2)

A A A

{GRI EC2}

Ryzyko cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2)

- w 2013 r. Grupa LOTOS zarządzała fazą III Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do emisji CO2 przypadającą na lata 2013-2020. Ze względu na brak płynności rynku terminowego oraz niestabilność pozycji bazowej w horyzoncie do 2020 r. okres zarządzania ryzykiem cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla w III fazie został ograniczony do końca 2019 r. Jednakże wraz z upływem czasu rok 2020 zostanie włączony do zarządzania ryzykiem. Szczegółowe informacje na temat ekspozycji oraz otwartych transakcji pochodnych na dzień 31.12.2013 r. zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym. (więcej informacji)