Kontakt

A A A

Dodatkowe informacje na temat działalności ekonomicznej oraz społecznych i środowiskowych aspektów funkcjonowania Grupy Kapitałowej LOTOS udostępniane są na stronie internetowej Grupy LOTOS:

   www.lotos.pl

Korespondencję należy kierować na adres głównej siedziby Spółki:

Grupa LOTOS S.A.
ul. Elbląska 135
PL 80-718 Gdańsk

Pytania związane ze społeczną odpowiedzialnością Spółki należy kierować do Grupy LOTOS na adres:

Zespół ds. CSR
e-mail: csr@grupalotos.pl

Pytania związane z relacjami inwestorskimi Spółki należy kierować do Grupy LOTOS na adres:

Biuro Relacji Inwestorskich
e-mail: ir@grupalotos.pl

Pytania związane z relacjami Spółki z mediami należy kierować do Grupy LOTOS na adres:

Biuro Komunikacji
e-mail: informacje@grupalotos.pl


Formularz kontaktowy