Ryzyko walutowe

A A A
Ryzyko walutowe

– zarządzanie nim reguluje „Strategia zarządzania ryzykiem walutowym w Grupie LOTOS”. Walutą rynku, na którym działamy, jest dolar amerykański (USD), w związku z czym, z tytułu działalności operacyjnej mamy strukturalnie długą pozycję w USD. Waluta ta została przyjęta do zaciągania i spłaty długoterminowych kredytów, w tym związanych z finansowaniem Programu 10+. W Grupie Kapitałowej LOTOS funkcjonuje rozwiązanie tzw. Bank Grupy, które pozwala spółkom z grupy kapitałowej na zawieranie transakcji wymiany walut z Grupą LOTOS, co ma odzwierciedlenie w większej efektywności procesu zarządzania ryzykiem walutowym.