Koszty wdrażania strategii zabezpieczających

A A A

Ponoszone koszty wdrożenia strategii zabezpieczających przed ryzykiem zależą od istotności danego ryzyka i potencjalnych korzyści. 

Stosujemy zasadę ALARP (ang. As Low As Reasonably Practicable), czyli obniżamy ryzyko do poziomu, który jest ekonomicznie uzasadniony. 

Dodatkowo przy przeprowadzaniu analiz dotyczących ryzyka, czy przygotowywaniu scenariuszy postępowania, potencjalne koszty są jednym z elementów warunkujących podjęcie ostatecznej decyzji o koniecznych do realizacji działaniach. Takie podejście pozwala na optymalne zarządzanie zasobami finansowymi w procesie zarządzania ryzykiem.