Audyt i weryfikacja

A A A
Opinia niezależnego biegłego rewidenta Ernst & Young Audit Sp. z o.o. dotycząca Sprawozdania finansowego Grupy LOTOS za 2013 r.

opinia dla Grupy LOTOS str. 1

opinia dla Grupy LOTOS str. 2

Opinia niezależnego biegłego rewidenta Ernst & Young Audit Sp. z o.o. dotycząca Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LOTOS za 2013 r.

Opinia dla Grupy Kapitałowej LOTOS str. 1

Opinia dla Grupy Kapitałowej LOTOS str. 2

Raport z niezależnych usług atestacyjnych PwC.

opinia PwC s.1

opinia PwC s.2